Specjalizacje
Technologia cukrownictwa
 • Transport i mycie buraków
 • Transport i przetwarzanie trzciny cukrowej
 • Suszenie wysłodków

  projekty z wykorzystaniem suszarni parowych

 • Suszenie wysłodków i bagassy

  projekty z wykorzystaniem niskotemperaturowych suszarni taśmowych

 • Stacje wyparne
 • Odkład soku gęstego
 • Wykorzystanie kondensatu
 • Ekstrakcja i oczyszczanie soku
 • Krystalizacja ciągła i periodyczna
 • Rafinacja cukru surowego w cukrowniach buraczanych
 • Produkcja i kondycjonowanie cukru pudru
Gospodarka pary i kondensatu
Optymalizacja kosztów produkcji cukru jest kluczowym elementem konkurencyjności. Firma APRO Polska pomaga swoim Klientom poprawiać efektywność produkcji cukru ograniczając do niezbędnego minimum zużycie energii cieplnej i elektrycznej przy jednoczesnym zwiększeniu wielkości produkcji. Wykonujemy instalacje bazujące na cieple odpadowym cukrowni, dzięki czemu maksymalnie wykorzystujemy energię wprowadzoną w paliwie pierwotnym.
Rozwiązania „pod klucz”
Coraz większa konkurencja na rynku cukrowniczym powoduje, że prowadzone prace modernizacyjne cukrowni muszą być wykonywane szybko i ze 100% skutecznością. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów prowadzimy inwestycje w systemie generalnego wykonawstwa.
Uruchomienia i optymalizacje
Nasz zespół składa się z doświadczonych inżynierów cukrownictwa, chemików i mechaników mających wieloletni staż pracy w cukrowniach. Dzięki temu z dużym powodzeniem oferujemy naszym Klientom usługi uruchomienia i optymalizacji pracy cukrowni.
Biologiczne oczyszczalnie ścieków
II stopniowe oczyszczalnie ścieków
Projekty zbiorników i urządzeń
Optymalizacja obiegów wodnych